2023-09-28

 
 
Några dokument från tiden då Älvräddarna bildades 1974
Storsand
Klicka på bilderna för att se en förstoring
Deltagarlista på mötet 27 okt 1973
 
Älvräddarmöte 8-9 juni 1974
 
Älvräddarmöte Storsand 8-9 juni 1974
Gruppbild efter det att ÄlvS bildades i Storsand, 9 juni 1974
 

Fr v (bl a) Lars Lindström, Johan Leander, Birger Johansson, Harry Nylén, Lena Låstbom, Göran Rönning, Astor Eriksson,  Göran Bryntse, Jan Ternhag, Bengt-Erik Lövgren, Bengt Bogren, Bertil Hemming, Lennart Sundin,  Mari, Gertrud Åswald, Robert Westberg, Kerstin Vikberg, Walfrid Olofsson, Lars-Erik Lundberg, Eva Sandstedt, Britta Svensson

 
 
ÄlvS första styrelse valda direkt efter bildandet, Lars Lindström, Astor Eriksson, Göran Bryntse
Gertrud Åswald, Harry Nylen och Lars-Åke Lundberg
Matuppehåll på Arkiv Samtal
 
Fastboende på Arkiv Samtal, Storsand Smedjebacken som arrangerande våra möten
 
 
Möte i Härjedalen 25 maj 1974
 
Omslag älvräddarmöte 8-9 juni 1974
 
Protokoll då ÄlvS bildades 8-9 juni 1974
 
Deltagarlista 8-9 juni 1974
 
Pressmeddelande 8-9 juni 1974
 
Ludvika Tidning om bildandet
Älvräddarmöte i Järvsö 10 sep 1974
Fr v Britta Svensson, Jan Ternhag, Gertrud Åswald, Birgit Lindberg, Astor Ericsson, Göran Bryntse
Irma Vikberg, Harry Nylén, Bertil Hemming, Lars-Erik Lundberg, Walfrid Olofsson, Curt Rosendahl, Märta Eriksson, Lennart Sundin, Siv Rosendahl, Åke Österlund
Jan Ternhag, Harry Nylén, Irma Vikberg och Göran Bryntse, älvräddarmöte i Järvsö sep 1974
 
Möte i Östersund 11 januari 1976
 
Inga Larsson på Vildmarksmässan 29 mars 2009